Loading...

 

 

ecoops

 

 

 

 

Ke Bawah

PENGENALAN

@iWorks adalah satu applikasi portal yang dibangunkan bagi pengurusan proses kerja pejabat.

Produk daripada iWork dibangunkan bagi membantu pengguna dan pihak pengurusan dalam mentadbir dan mengurus kerja-kerja yang berkaitan perakaunan, HRMS dan Billing, Pejabat dan lain-lain.

Ia bertujuan bagi membolehkan maklumat-maklumat dapat dicapai dan di integrasikan antara satu sama lain, yang mana maklumat-maklumat tersebut dapat diurus dan ditadbir dengan lebih cekap dan tersusun.

Dengan ini, integrasi antara maklumat-maklumat yang diperlukan membolehkan pihak pengurusan menganalisa dan membuat keputusan yang lebih tepat serta lebih berkesan.

Aplikasi Web
Semakan Online
Aplikasi Mobile
Geolokasi

4 SISTEM UTAMA iCoop@WORKS

Sistem Pentadbiran, Pengurusan dan Akaun
Perakaunan

Perakaunan

Perakaunan

Hasil

Payroll

PAYROLL

Hrms

Modul HRMS

HRMS

Hasil

Keanggotaan

Keanggotaan